SR DOMINIKA GULTOM, KYM

SR DOMINIKA GULTOM, KYM
Tempat, tgl lahir   : Janji Matogu, 07 September 1947
Paroki                 : St. Paulus, Onan Runggu
Masuk Postulan   : 21 Januari 1966
Masuk Novis       : 11 Januari 1967
Kaul Perdana       : 15 Desember 1968
Kaul Kekal          : 07 Januari 1974
Pesta Perak         : 15 Desember 1993
Meninggal            : 15 Februari 2019
Motto: Ia menjadikan Segala-galanya Baik”  (Mrk 7:37b)
Filed in: RIP

Post Comment